Servicii JPT

Servicii

Principalele servicii oferite de societatea noastra sunt:

1. Asistenta pentru inceperea unei afaceri

2. Contabilitate

3. Salarii si personal

4. Impozite si taxe

5. Consultanta financiara si fiscala

6. Alte servicii

1. Asistenta pentru inceperea unei afaceri:

 • Asistenta privind realizarea unei investitii in Romania;
 • Intocmirea de planuri de afaceri si studii de fezabilitate;
 • Realizarea procedurilor de inregistrare fiscala;
 • Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Organizarea si tinerea evidentei contabile.

2. Servicii de contabilitate

a) Evidenta contabila

 • Evidenta primara (documente primare  si registrele contabile- facturi, chitante, registru de casa, registru de vanzari, etc) este sustinuta de beneficiar. La cerere putem asigura instruirea personalului dumneavoastra in vederea efectuarii acestor lucrari.
 • Evidenta contabila (inregistrari in contabilitatea financiara la nivel de balanta lunara, bilant contabil anual si semestrial) este intocmita de compania noastra.
 • Asiguram astfel evidenta analitica si sintetica a furnizorilor si clientilor, evidenta mijloacelor fixe si calculul amortizarii, evidenta stocurilor, intocmirea jurnalelor de vanzare si cumparare cu T.V.A., intocmirea lunara a registrului Carte Mare si respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare. Ne asumam intreaga raspunderea pentru modul de efectuare a acestor operatiuni.
 • Intocmirea declaratiilor fiscale lunare sau trimestriale solicitate de creditorii bugetari ( Administratiile Finantelor Publice, Casele de Pensii, Casele de Sanatate, Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca, etc. )
 • Intocmirea bilantului contabil anual sau semestrial si a anexelor acestuia
 • Asistarea clientilor cu ocazia verificarilor initiate de diversele Organe de Control, terte persoane fizice sau juridice

b) Evidenta primara si evidenta contabila

 • Documentele primare si registrele contabile sunt intocmite de un angajat al firmei noastre
 • Evidenta contabila (inregistrari in contabilitatea financiara la nivel de balanta lunara, bilant contabil anual si semestrial) este intocmita de compania noastra.
 • Relatiile cu autoritatile fiscale (rapoarte fiscale lunare, deconturi TVA, etc) sunt in sarcina firmei noastre
 • Reprezentare in cazul eventualelor controale fiscale

c) Verificarea si supravegherea contabilitatii
Putem efectua, la cerere, la sediul nostru sau in locatiile solicitate de dumneavoastra verificarea lunara, sau prin sondaj a documentelor contabile, pe care le detineti, exprimand opinii si recomandari calificate

d) Refaceri de contabilitate
Sunt valabile toate serviciile mentionate la punctual 1 litera a)

e) Verificarea si Certificarea bilanturilor contabile
Situatiile anuale se intocmesc si semneaza de persoane autorizate (Administratorul si Directorul Economic).  Legislatia impune insa ca acestea sa fie certificate de persoane fizice autorizate, experti contabili sau societati de expertiza contabila.

3. Evidenta contabila si fiscala a salariatilor

 • intocmirea dosarelor fiscale ale salariatilor (cuprinzand declaratia pe proprie raspundere privind persoanele aflate in intretinere, certificatul de nastere, certificatul de casatorie, etc)
 • intocmirea statelor de salarii in conformitate cu prevederile legale si calcularea datoriilor generate din aceste operatii
 • intocmirea instiintarilor de plata (fluturasi )
 • completarea ordinelor de plata privind datoriile salariale
 • intocmirea fiselor fiscale ale angajatilor
 • asistenta in cazul controaleler Ministerului Muncii sau autoritatilor fiscale
 • Intocmirea si depunerea la D.G.M.P.S. – Municipiul Bucuresti, A.M.O.F.P. – Municipiul Bucuresti, Administratia Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti a declaratiilor lunare privind calculul si plata catre bugetul de stat a :
 • contributiilor de asigurari sociale de stat
 • contributiilor de asigurari sociale de sanatate
 • contributiilor de asigurari pentru somaj
 • impozitului pe salarii
 • contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale.

4.-5. Consultanta

Se acorda in scris, la cererea clientului (prin e-mail/fax).
Pentru problemele simple si de mai mica importanta, consultanta se poate acorda si prin telefon.

a) Consultanta financiar- contabila
– poate fi solicitata pentru orice problema legata de activitatea financiar- contabila

b) Consultanta fiscala
– cuprinde consultanta acordata pentru probleme legate de reglementarile fiscale ce ar putea influenta activitatea firmei dvs (probleme referitoare la impozitul pe profit sau pe veniturile microintreprinderilor dupa caz, TVA, impozitul pe dividende, impozitul pe salarii, acczize, impozite si taxe locale
– optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare

c) Consultanta privind salariile si evidenta fiscala a acestora
– cuprinde consultanta acordata pentru probleme legate de contributia la fondul de somaj, contributia firmei Dvs si a personalului angajat la asigurarile sociale de sanatate, la fondul de somaj si la bugetul asigurarilor sociale.

6. Alte servicii:

 1. Analize economico-financiare si intocmirea dosarelor de finantare
 • elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite sau pentru achizitia unui bun in regim Leasing;
 • planuri de afaceri pentru finantari (PHARE, SAPARD, RICOP, etc);
 • lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;
 • analiza financiar-contabila asupra activita?ii economice (calculul indicatorilor: solvabilitate, lichiditate, rentabilitate);
 • intocmire raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi.
 • analiza fluxurilor financiare si a situatiei cash-flow-ului;
 • analiza situatiei datoriilor si creantelor;
 • consultanta pentru efectuarea operatiunilor de divizare, fuziune, lichidare;
 • studii de fezabilitate;
 • elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite;
 • evaluarea patrimoniului companiei;
 • acordarea de asistenta pentru organizarea departamentului financiar contabil, a circuitului documentelor si a politicilor financiar contabile
 1. Cenzorate

Prin experienta angajatilor sau colaboratorilor nostri suntem in masura sa va oferim cele mai competente solutii si recomandari prin exercitarea mandatului de cenzor atat ca persoana fizica

 1. Expertize contabile

In conditiile prevazute de lege, va putem asigura expertize amiabile, expertize contabil-judiciare, arbitraje in cauze civile sau expertize de gestiune

Despre JPT ACCOUNTING 2002

JPT ACCOUNTING 2002 SRL a fost infiintata in anul 2002, fiind inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de ordine J40/6198/19.07.2002 si Codul Unic de Inregistrare Fiscala 14764520. Firma noastra are ca obiect unic de activitate prestarea serviciilor de contabilitate si consultanta fiscala, pentru firme mici si mijlocii care activeaza pe piata, cat si pentru cele care doresc sa intre pe piata romaneasca, indifferent de domeniul lor de activitate.

Datorita experientei si profesionalismului echipei noastre, JPT Accounting si-a capatat cu usurinta un foarte bun renume pe piata serviciilor contabile din Romania.

In prezent firma noastra îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti, având în componenţa sa un numar de 8 salariati, membri ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, dar si personal tanar, stagiari in vederea obtinerii calitatii de experti contabili. Toti angajatii firmei noastre au studii superioare economice (absolventi ai Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune) sau juridice.

Firma noastra dispune de o retea de calculatoare, iar intreaga activitate de evidenta contabila este asigurata clientilor nostri cu ajutorul pachetului informatic CIEL – cel mai utilizat program de contabilitate din Romania fiind mereu actualizat schimbarilor survenite in legislatia contabila.

Personalul nostru este vorbitor de Limba Engleza.

Lista clientilor nostrii include peste 30 companii care isi desfasoara activitatea in diverse sectoare economice: constructii de mobilier, activitati de import si distributie, activitati in domeniul alimentar, vanzari catre populatie (magazine ce vand cu amanuntul), distributie en-gross, activitati de export, servicii de consultanta, servicii in domeniul constructiilor si amenajarilor interioare, servicii in domeniul farmaceutic, etc.

JPT si-a construit si implementat proceduri profesionale specifice. Codurile privind conduita etica si profesionala elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania – C.E.C.C.A.R. pe baza Codului de etica IFAC, sunt elemente de baza in desfasurarea activitatii JPT Accounting. Mai mult decat atat, JPT si-a dezvoltat propriul cod de proceduri si conduita in modul sau de lucru.

Toate serviciile oferite de societatea noastra se bazeaza pe modul in care noi lucram “alaturi de clienti, nu doar pentru ei”, fiind intotdeuna receptivi si cautand solutii la toate problemele si dificultatile pe care acestia le intampina.

Profesionalismul, seriozitatea si confidentialitatea ne caracterizeaza in tot ceea ce facem!